Träning

Att träna karate

Vi har träning totalt 5 dagar i veckan – 3 dagar för vuxna och 2 dagar för barn.

Vad gör vi på träningarna?

Du som aldrig provat på eller sett en karateträning undrar säkert vad vi sysslar med på träningarna.

En träning inleds med att man kommer in i dojon (vår karatelokal), hälsar mot Shomen (”huvudväggen”) och ställer upp på ett led framför tränaren (Sensei eller Sempai).
Sedan hälsar man på tränaren på traditionellt japanskt vis genom en bugning och med hälsningsordet ”os”.
Därefter hålls uppvärmning under ca 15-20 minuter, varpå själva träningen börjar.
En karateträning kan vara ganska varierande i utformning och upplägg. Detta beror på att alla tränare har sina egna egenskaper och rutiner.
Men generellt kan sägas att träningarna går ut på att eleverna ska lära sig de tekniker och rörelser de ska kunna till sin nästa gradering (för att kunna ta nästa bältesgrad).

Man kan dela in karate i tre delar:

Kihon
Den japanska termen för grundteknikerna i karate. Alltså alla slag, sparkar, blockeringar mm.

Kata
Ett rörelsemönster med förutbestämda tekniker, som man ska kunna. Det finns olika katas för de olika bältesgraderna.

Kumite
Termen för sparring/fighting

När träningen är slut ställer alla elever återigen upp sig på ett led och hälsar på tränaren.
Innan man lämnar dojon (träningslokalen), hälsar man precis som när man kom in mot shomen.

Att träna i vuxengruppen

 • I vuxengruppen tränar alla som fyllt 13 år eller som kommer att fylla 13 år under terminen, dvs före nästkommande gradering.
 • Träningen i vuxengruppen är lite tuffare än i barngruppen, men de tekniker du får lära dig är desamma oavsett i vilken åldersgrupp du tränar.
 • Du får vid terminens slut möjlighet att gradera dig vilket innebär att du visar att du behärskar de tekniker du ska kunna till den aktuella bältesgraden.
 • Träningstider för vuxengrupperna hittar du här.

Att träna i barngrupperna

 • I barngruppen tränar barn/ungdomar i åldrarna 8-12 år.
 • De tekniker du får lära dig i barngruppen är desamma som i vuxengruppen.
 • Den stora skillnaden mellan vuxen- och barngrupperna är att de vuxna kan ta en ny bältesgrad varje termin, medan barnen måste ta samma bälte 2 gånger.
 • På din första gradering gör du alla tekniker på räkning, medan din andra gradering är mer lik en vuxengradering, dvs du gör teknikerna (t.ex. 5 st) på egen räkning.
 • Träningen i barngruppen är utformad efter detta, så du kommer att lära dig att göra teknikerna först på tränarens räkning och sedan självständigt.
 • Du kommer även att gå din Kata på räkning vid första graderingstillfället och på egen hand vid det andra graderingstillfället.
 • Träningen i barngruppen är inte lika hård och det krävs större avståndsmarginal när man slår mot varandra. Detta är naturligtvis för att undvika skador.
 • Träningstider för barngrupperna hittar du här.

Att börja träna karate

 • Vi tar in nybörjare en gång på våren och en gång på hösten. Under två veckor tränar du gratis! I barngruppen tränar barn mellan 8 och 12 år och i vuxengruppen tränar ungdomar och vuxna från 13 år och uppåt.

Vi har ingen möjlighet att ta in nybörjare mitt i en termin.

Vi tränar i vår Dojo som finns på Lärkvägen 96 i Asarum.

Under vårterminen tar vi in nybörjare i januari månad och under höstterminen tar vi in nybörjare i augusti/september. Viss variation på intagningsvecka kan förekomma. Exakta datum för nybörjarintagningen finner ni på vår Facebooksida.

För närvarande tränar nybörjare (barn och vuxna) tillsammans.

Träningstider & SCHEMA

Huvudansvarig för vuxengrupperna är Ingmar Lind.
Huvudansvarig för barngrupperna: Per Karlsson.
Träningar utöver dessa läggs upp på vår Facebookssida

Tränarschema

Tränarschema 2024 VT

Katatävling är extra träning för dig som vill tävla.
Innan du kommer första gången, anmäl dig till ansvarig tränare, Taher Bseiso.

Avgifter

Terminsavgift

 • 8-12 år: 600 kr (ej fyllt 13 vid terminsstart)
 • 13-15 år: 700 kr
 • 16 år och äldre: 800 kr (fyllt 16 vid terminsstart)

Avgiften Swishas till nummer 123 041 03 65.

Anmälan görs digitalt via vårt anmälningsformulär längre ner på sidan och betalning görs via Swish.
Betalning ska göras senast vecka 5 för vårterminen och vecka 37 för höstterminen.
Som medlem är du försäkrad via Svenska karateförbundet, gäller olycksfall vid träning, tävling och läger samt resor till och från.

Graderingsavgift
Vid gradering tillkommer en obligatorisk avgift. Denna betalas kontant vid graderingstillfället i jämna pengar, inga mynt.

 • Barn till och med 12 år, 150 kr
 • 13 år och äldre;
  • 3-1 kyu 350 kr
  • 9-4 kyi 250 kr

Utrustning
Inför gradering är det obligatorisk med en GI, karatedräkt som är försedd med JKA-märke. Vill ni köpa dräkt av oss så prata med respektive tränare så hjälper de till. Vi har ett lager med dräkter för försäljning. Om det skulle behövas en speciell storlek så beställer vi hem.
En komplett dräkt med vitt bälte och JKA-brodyr, lämplig för nybörjarbarn kostar mellan 500-650 kr beroende på storlek.
Vid byte till nytt bälte, kan detta köpas av klubben till en kostnad på ca 60 kr.

Stödmedlemskap
Carlshamns Karate är en ideell idrottsförening som bedriver träning för barn, ungdomar och vuxna. Klubben ställer inga krav på att medlemmarna ska sälja lotter, fika mm. för att få in extra pengar till verksamheten.

Intäkterna består huvudsakligen av medlemsavgifter och bidrag. Klubben bekostar bl.a. barnens deltagaravgifter för JKA-träningsläger i Blekinge. Klubben betalar även anmälnings-avgifter för dem som tävlar.

Om du vill bidra till klubbens verksamhet, kan du bli stödmedlem till en kostnad av 200 kr/år. Detta gör du enklast genom betala kontant till en tränare, via bankgiro nr 322-5349 eller via Swish. Märk inbetalningen med ”Stödmedlem” samt ditt namn. Swishnummer är 123 041 03 65. Om du swishar behöver du uppvisa kvittens till tränare.

katafilmer

Terminsanmälan

Vid varje terminsstart (vid eller efter första träningstillfället på terminen) ska ett anmälningsformulär fyllas i av alla tränande oavsett om man tränat innan eller bara provar på.

OBS! Nybörjaranmälningar som inkommer en månad efter terminsstart kommer inte att behandlas. Ny anmälan måste göras inför nästa terminsstart.

Enklast är att scanna av en QR-kod i dojon och fylla i anmälningsformuläret med sin smartphone direkt vid första träningen för terminen.
Vill man hellre fylla i formuläret hemma på en dator är det bara att klicka på ”Till anmälningsformulär” längst ner på denna sidan.

OBS! Om elev är under 16 år måste även minst en vårdnadshavare fyllas i.
Vi tar in elever från det året de fyller 8 år.
Se anvisningar i bekräftelsemail som ni får efter anmälan.