Tävling

Tävling i karate

Tävling i karate är uppdelad i 2 kategorier: kata och kumite.

Många tävlar i båda dessa ”grenar”, medan andra väljer att endast tävla i en av dem. Du som tränar bestämmer själv i vilken inriktning du vill tävla i, och om du vill tävla överhuvudtaget.
Medan en del karateutövare satsar stenhårt på att träna sig inför tävlingar, tränar andra med inriktningen att avancera i bältesgraderna.

Många gör naturligtvis båda delarna. Carlshamns Karate brukar deltaga i 2-3 större tävlingar varje år. Då försöker vi samla ihop en trupp som åker iväg till dessa tävlingar.

Det finns dock inget som begränsar eller hindrar våra klubbmedlemmar från att deltaga i fler/andra tävlingar. Snarare uppmuntrar vi våra medlemmar att själva ta initiativet och åka iväg på tävlingar.
Även vid dessa tillfällen samordnas naturligtvis resorna mellan dem som ska tävla och man åker i samlad trupp även vid dessa tillfällen.

Kata

Man tävlar i kata med traditionella teknikserier som är flera hundra år gamla.

Dessa teknikserier (kata) bedöms av en domarpanel bestående utav tre eller fem domare från olika karatestilar vilkas poäng adderas ihop. Skulle det vara fem domare, dras den högsta och lägsta poängen bort.

I vissa tävlingar tävlar man även emot varandra – två stycken åt gången – och domarna bedömer då vilken av de två som gjort den bästa katan.
Alla som är medlemmar i en karateklubb får tävla i Kata.
Tävlingarna är uppdelade i olika klasser. Ibland sker uppdelningen efter bältesgrad och ibland efter ålder.

Oavsett vilket finns det alltid en uppdelning i barngrupp och vuxengrupp. Du behöver alltså inte oroa dig för att du som 10-åring ska behöva möta vuxna i tävlingssammanhang.

Tänk på att alltid förbereda dig inför en tävling genom att träna på alla katas upp t.o.m. din nuvarande bältesgrad.

Tränar du i en barngrupp, ska du kunna gå alla katas upp t.o.m. den kata du senast gick på egen hand vid gradering.
Alltså: har du exempelvis tagit gult bälte en gång, behöver du inte kunna gå katan till gult bälte vid tävling, utan endast katan till oranget bälte.
Har du däremot gult bälte med ett svart tvärband, måste du kunna gå katan till gult bälte.
Du kan läsa mer om bältessystemet under rubriken ”HUR” på sidan om gradering.
Vuxna ska kunna gå den kata de vid gradering gått till sin nuvarande bältesgrad.

Dan-graderade (svartbältade) och i vissa fall även brunbältade måste i vissa tävlingar kunna gå fler katas. Ta reda på vilka katas det krävs att du ska kunna i den aktuella tävlingen.

Vilka katas finns det?

De officiella katas som förekommer vid tävlingar och graderingar för graderna 9-1 kyu inom Shotokan Karate är:

KYU-GRAD

  • 9 kyu Taikyoko Shodan
  • 8 kyu Heian Shodan
  • 7 kyu Heian Nidan
  • 6 kyu Heian Sandan
  • 5 kyu Heian Yodan (Yondan)
  • 4 kyu Heian Godan
  • 3 kyu Tekki Shodan
  • 2 kyu Bassai Dai
  • 1 kyu Kanku Dai

Vid tävling ska Du kunna alla Katas upp t.o.m. din nuvarande bältesgrad.

För Dan-graderna (svartbältes-graderna), brukar det anges vilken/ vilka katas du ska kunna inför tävlingen.

Hur domarna bedömer katan:

Domarna bedömer katan efter:

a. Den tävlandes skicklighet i sitt utförande av katan, samt huruvida den tävlande visat en klar förståelse för de moment och principer katan innehåller.

b. Om den tävlande haft korrekt uppmärksamhet, korrekt applicerad styrka, god balans och korrekt andning.

c. Den tävlandes uppträdande som helhet.

Regler

Tävlingsregler för JKA-tävlingar 

Tävlingsträning

På söndagar är alla som vill tävla i kata och/eller fight välkomna att träna extra avancerad karate.
På tävlingsträningarna tränar vi allt från intervall till förfining av olika tekniker.

Resultaten av träningarna märker vi senare på tävlingar där Carlshamns karate är bra på att plocka medalj efter medalj.

Aktuella tider för Tävlingsträningen kan du se under Träningstider & scheman

Tävlingsansvarig är Mathilda Heiersson.