Gradering

Gradering – vad är det? 

En gradering är en examen.

Det är ett test i slutet av varje termin där man får visa upp, för en av JKA utsedd examinator, att man kan det man ska kunna för att få ta nästa bältesgrad.
Kraven för att få gradera sig finner du under graderingskrav.
Det är ofta målet att ta nya bälten som är drivkraften hos dem som tränar. De flesta vill en dag kunna ta svart bälte.
De olika bältesgraderna i Shotokan karate kan du se under bältesgrader.

När & var?

Carlshamns Karate erbjuder två till tre graderingstillfällen per år.

Carlshamns Karate har oftast graderingar i maj/juni och i december.
För dem som tränar under sommarterminen finns även möjlighet att gradera sig på annan ort.

Vår examinator är Sensei Ingmar Lind, 4 dan.

Hur?

Först och främst måste du uppfylla graderingskraven för att få gradera dig.

Till graderingen ska Du medtaga: Gi (dräkt) och Obi (bälte), graderingskort samt ifylld graderingsblankett. Är det första gången du graderar dig, ska du bifoga ett foto med graderingsblanketten.

Graderingen går ut på att du för examinatorn ska visa upp att du behärskar de tekniker (slag, sparkar, blockeringar m.m) som krävs av dig för att nå nästa grad och erhålla en ny färg på bältet.

När det gäller vuxen-grupperna så graderar man sig för ett nytt bälte (ny grad) vid varje gradering.

När det gäller barngrupperna graderar man sig däremot till samma bälte 2 gånger – första gången görs allt på räkning (teknik för teknik), andra gången görs allt på egen hand, som vid vuxen-graderingarna.

Graderingskort

Efter din första gradering (resp. andra gången du tar rött bälte för barngruppen) kommer du, tillsammans med ditt diplom, att erhålla ett graderingskort. Detta ska sedan medtagas till varje gradering ! Examinatorn signerar ditt kort efter avklarad gradering.

Glömmer du att ta med graderingskortet till graderingen kan det hända att du inte får gradera dig.

Detta kort är viktigt eftersom det är det ett bevis du har på att du verkligen har uppnått den grad du för tillfället har, så håll reda på ditt graderingskort !

Graderingskrav

Vad krävs då av dig för att först och främst få tillstånd av klubben att gradera dig, och för att du sedan ska klara din gradering?

Kunskap
Först och främst måste du ha den kunskap som krävs för den aktuella graden. Du måste kunna utföra de tekniker som krävs att man ska kunna när man tar det bälte du ska ta. Alla tekniker du behöver kunna kommer att tränas flitigt under terminens gång, så är du närvarande och uppmärksam så borde detta inte bli några problem.

Många tekniker återkommer i mer avancerade former och kombinationer på högre graderingar, vilket innebär att du inte enbart lär dig helt nya tekniker inför varje gradering.

Graderingskraven för respektive kyu grad finns i ett examinerings-kompendium som kan köpas i klubben.
Det är detta tränarna utgår ifrån vid upplägget av träningarna och du kan naturligtvis titta i häftet för att se exakt vilka tekniker du ska kunna. Till svartbältesgraderingarna finns särskilda dokument om vad som krävs för att klara graderingen.

Generellt kan man dela in graderingen i 3 delar:

 • Kihon
 • Kumite
 • Kata

Antal träningar

Det finns också ett krav om att du ska ha tränat ett visst antal gånger under terminen för att få gradera dig.

Detta hör ihop med kunskapskravet.

 • För grader upp t.o.m 3 kyu (brunt bälte) ska du under senaste terminen ha tränat minst 30 gånger, om Du tränar i en träningsgrupp för de som är äldre än 13 år. Är Du yngre än 13 år vid graderingstillfället så gäller 20 träningstillfällen/ termin.
 • För gradering till 2 kyu, 1 kyu samt 1 dan så måste Du ha tränat över 60 gånger hos klubbens instruktör(er) under det senaste året med minst 10 träningar/månad.

Minsta tid mellan graderings-tillfällen för grader:

 • 9 kyu – 3 kyu är 3 månader
 • 3 kyu – 1 dan är 6 månader
 • 1 dan – 3 dan är 4 år
 • 3 dan – 4 dan är 5 år
 • 4 dan – 5 dan är 6 år
 • o.s.v.

Avgifter

För att få gradera dig krävs även att du har betalt din medlemsavgift till klubben för den aktuella terminen.
Det tillkommer också en graderingsavgift som betalas på graderingen.

Mer information om detta kommer klubben att ge dig inför graderingen.

Bältesgrader

Bältesgrader i shotokan karate

De bältesgrader som finns i Shotokan karate är följande:

Kyu-graderna

Kyu kallas alla grader mellan rött och sista bruna bältet. Det vita bältet får man till dräkten och är nybörjargraden. Du behöver alltså inte gradera dig för att erhålla det vita bältet. Det finns 9 kyu-grader och man börjar räkna på 9:e kyu som är rött bälte.

Nedan följer en förteckning över kyu-graderna:

 • 9 kyu Rött
 • 8 kyu Orange
 • 7 kyu Gult
 • 6 kyu Grönt
 • 5 kyu Blått
 • 4 kyu Blått
 • 3 kyu Brunt
 • 2 kyu Brunt
 • 1 kyu Brunt

Dan-graderna

Efter att man bemästrat alla kyu-graderna, är det dags att ge sig på de svarta bältena. Dessa är naturligtvis betydligt svårare att erhålla än kyu-graderna.

Svartbältesgraderna delas, istället för kyu-grader, in i dan-grader. Det finns för tillfället 9 st dan-grader.

Nedan följer en förteckning över dan-graderna:

 • 1 dan Svart
 • 2 dan Svart
 • 3 dan Svart
 • 4 dan Svart
 • 5 dan Svart
 • 6 dan Svart
 • 7 dan Svart
 • 8 dan Svart
 • 9 dan Svart

För gradering till svart bälte finns särskilda dokument över vad du ska kunna!