Anmälningsformulär

Elev

OBS! Eleven måste fylla minst 8 år detta året

Är eleven nybörjare? *
Obeservera att filstorleken ej får överskriva 10MB. Tillåtna filtyper är jpg,jpeg,png,bmp.

Ändamålet med bilden är att:

 • Det hjälper oss att känna igen er under första terminen.
 • Vi kommer även att använda bilden till ert personliga graderingskort om ni graderar er vid terminens slut.

Bilden används enbart för dessa ändamål och delas enbart med våra instruktörer internt.

Ange ditt personnummer med 10 siffror.
Ange gärna ett mobilnummer

Vårdnadshavare

OBS! Om eleven ej fyllt 16 år måste minst en vårdnadshavare fyllas i nedan

Vårdnadshavare 1

Ange gärna ett mobilnummer

Vårdnadshavare 2

Ange gärna ett mobilnummer

Godkänn regler

Carlshamns Karates sju grundregler

 1. Använd ett vårdat språk, undvik svordommar och nedvärderande ord
 2. Tappa aldrig humöret
 3. Var artig, uppriktig och visa förståelse för dina medmänniskor
 4. Uppträd aldrig provocerande mot din tränare eller träningskompisar
 5. Respektera din tränare genom att vara tyst och lyssna då tränaren talar
 6. Följ tränarens instruktioner
 7. All karate utanför träningslokalen, som inte kan klassificeras som nödvärn, är strängt förbjudet. Ha kännedom om rätten till nödvärn (anslag finns i dojon)

Vid brott mot regel 1-6 gäller följande åtgärder i denna turordning

 1. Efter en tillsägelse vid upprepat regelbrott under en lektion, ska anmärkning utfärdas. Anmärkning orsakar att eleven måste sitta ner och titta på träningen följand 15 minuter. Anmärkningar bokförs öppet på anslagstavlan (datum, regel som brutits, ansvarig tränare ska bokföras) Förälder underrättas efter 3:e anmärkningen.
 2. Efter 5 anmärkningar blir eleven nedflyttad till lägre bältad grupp under en prövotid
 3. Efter ytterligare 5 anmärkningar i lägre bältad grupp, så blir eleven avstängd ifrån träningen resten av terminen

Brott mot regel 7 kan medföra omedelbar avstängning ifrån klubben

För att komma direkt till regler, klicka här.

Accepterar klubbens regler ovan *

GDRP

Personuppgifter kommer att lagras på i vår databas för bidragsansökningar samt i klubbens register för träningsstatistik och graderingsregister.

Accepterar GDPR enligt ovan *

Bild/film på sociala medier

Genom medlemskap i vår klubb godkänner ni även att harmlösa uppgifter som varken skadar eller kränker individ eller grupp såsom namn, bild eller film publiceras på vår hemsida eller sociala medier.

Om ni inte vill att vi publicerar dessa uppgifter, skickar ni ett mail till carlshamnskarate@gmail.com

Jag har förstått informationen om uppgifter på klubbens sociala medier *

Avgifter

 • Ej fyllt 13 år vid terminsstart 500 kr
 • Fyllt 13 år men ej 16 år vid terminsstart 600 kr
 • Fyllt 16 år vid terminsstart 700 kr

OBS! Avgiften betalas vid träning till närvarande tränare, kontant eller på swishnummer 123 041 03 65. Vid betalning med swish ange förnamn och efternamn i meddelandefältet!

När formuläret skickas kommer ett bekräftelsemejl att skickas till adressen angiven under Elev Kontakt e-postadress ovan. Kontrollera skräppostmappen om du ej fått ett bekräftelsemejl inom 30 minuter. Vid uteblivet bekräftelsemejl, vänligen kontakta oss.